Μιχαήλ Γρ. Ψαλτάκος

Ιατρός Ακτινολόγος

Δημήτρης Αθ. Λούκος

Επιστημονικός υπεύθυνος

Βιοπαθολογικού τμήματος

Παναγιώτης Κουτσογέωργας

Ιατρός Ακτινολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Νατούλα Πασχαλίδου

Τεχνολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Κωνσταντίνα Χαραλάμπους

Τεχνολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Κική Καραλίβανου

Τεχνολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Βασιλική Σαραντοπούλου

Γραμματειακή υποστήριξη

Ακτινολογικού τμήματος

cycleOptimized300x300mult

Τεχνολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

0V3A6684

Μαρία Γκάτση

 Παρασκευάστρια

Βιοπαθολογικού τμήματος

Αντιγόνη Γεωργιάδη

Τεχνολόγος, παρασκευάστρια

Βιοπαθολογικού τμήματος

Ευαγγελία Κάλλη

βοηθός μικροβιολόγου

Βιοπαθολογικού τμήματος