Μιχαήλ Γρ. Ψαλτάκος

Ιατρός Ακτινολόγος

Δημήτρης Αθ. Λούκος

Επιστημονικός υπεύθυνος

Βιοπαθολογικού τμήματος

Παναγιώτης Κουτσογέωργας

Ιατρός Ακτινολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Νατούλα Πασχαλίδου

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Κωνσταντίνα Χαραλάμπους

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Κικι 2023

Κική Καραλίβανου

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Βασιλική Σαραντοπούλου

Γραμματειακή υποστήριξη

Ακτινολογικού τμήματος

cycleOptimized300x300mult

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Ακτινολογικού τμήματος

Maria 2023

Μαρία Γκάτση

Τεχνολόγος Παρασκευάστρια

Βιοπαθολογικού τμήματος

Antigoni 2023

Αντιγόνη Γεωργιάδη

Τεχνολόγος, παρασκευάστρια

Βιοπαθολογικού τμήματος

Elisavet 2023

Ελισσάβετ Σοφρωνά

Τεχνολόγος, παρασκευάστρια

Βιοπαθολογικού τμήματος

Nikoleta 2023

Νικολέτα Μούσκα

Τεχνολόγος  παρασκευάστρια

Βιοπαθολογικού τμήματος